Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

marlenkis13
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
marlenkis13
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
marlenkis13
marlenkis13
9328 d8b3 500
Reposted fromfoods foods viafoodislove foodislove
8496 6106
Reposted fromclaricestarling claricestarling viadimer dimer

June 12 2015

marlenkis13
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
marlenkis13
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
marlenkis13
marlenkis13
4237 618b 500
Reposted fromTaieri Taieri viakoloryzacja koloryzacja

May 30 2015

marlenkis13
4483 3de9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss

May 22 2015

marlenkis13
4756 46b0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies

May 21 2015

marlenkis13
3438 2779
Reposted fromshepard shepard viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
marlenkis13
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
marlenkis13
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
marlenkis13
2166 5fbb
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
marlenkis13
8346 a480
Reposted fromememsy ememsy viayounganna younganna
5789 e414

desemba:

sleepyhead

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viayounganna younganna
marlenkis13
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viayounganna younganna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl